Rebirthing

Wat is Rebirthing?

Rebirthing werd in de jaren '70 van vorige eeuw ontwikkelt door Leonard Orr, die het naar eigen zeggen heeft ontdekt in zijn bad! Het verhaal gaat dat ten gevolge van de onderdompeling in warm water hij snel, kort en circulair begon te ademen, wat op zijn beurt herinneringen opwekte aan de geboorte. Over de jaren is gebleken dat deze techniek even goed werkt uit het water, wat rebirthing voor een veel ruimer publiek toegankelijk maakte.

Het is een eenvoudige, zachte doch krachtige ademhalingstechniek waarbij we in contact treden met onze diepere lagen. Het brengt niet alleen onze onbewust vastgehouden overtuigingen en emoties naar de oppervlakte, maar ook de relatie die we hebben met ons lichaam, onszelf, onze geliefden en de wereld rondom ons. Door bewust te ademen maken we het mogelijk om voordien onopgeloste en onbekende blokkades in onszelf op te lossen, te integreren en te genezen. Door ons lichaam te overspoelen met zuurstof laten we de levensenergie (chi of prana) weer volop stromen, krijgen we weer levensvreugde en kunnen we verder stappen zetten naar het vervullen van ons volle potentieel. Rebirthing is een krachtige genezingsmethode die ons terug het gevoel kan bezorgen van vrijheid en controle over ons leven. Het verruimt ons bewustzijn op alle niveaus: fysiek, emotioneel, psychologisch en spiritueel.

Tijdens een sessie kunnen alle mogelijke emoties naar boven komen. Op het fysiek niveau kan dit vaak gepaard gaan met spanningen op die plaatsen waar de blokkades zich bevinden. Door bewust de adem te sturen kunnen deze spanningen wegvloeien, wat vaak gevolgd wordt door een fase van ontspanning. En zoals Leonard Orr het stelt kunnen ziekte en ontspanning niet gelijktijdig aanwezig zijn in ons lichaam. Inzichten of nieuwe ideeën kunnen tijdens zo'n sessie opduiken om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden die op dat moment aan de orde zijn.